Mulighed for ECTS hos service&co.

Guideuddannelse med ECTS point

Service & Co. er stolte over at være den første og eneste guideuddannelse i Danmark, som kan tilbyde dig ECTS point for dit forløb.

Hvad er ECTS point?

ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system, der kan benyttes til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i både Danmark og i udlandet.

Systemet er udviklet i EU og udtrykker en fælles europæisk standard. Alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark skal anvende ECTS pointsystemet.

Hvilke kvalifikationer kræves for at kunne tilmelde sig og gennemføre en guideuddannelse med ECTS?

Alle kan få ETCS-point. Der er ikke nogle særlige krav til at kunne gennemføre en uddannelse med ETCS-point.

Under selve uddannelsen kræver det ikke noget ekstra. Her skal du igennem præcis det samme som de andre elever. Men når du kommer hjem, skal du deltage på et kort webinar og gå op til eksamen. Eksamen er baseret på en kort skriftlig opgave, som laves på guideskolen og uploades til Censor. Selve eksamen varer 30 minutter og tager udgangspunkt i din opgave.

Hvilket fag og hvor mange point kan du få?

Du gennemgår faget ”Kommunikation i praksis” som er gennemgående lærdom for en guide. For dette fag får du 10 ECTS point, svarende til et helt fag.

Hvad koster det?

Du skal selv betale omkostningen til oprettelse, eksamen og censor, og derfor skal du påregne en ekstra omkostning på kr. 2500,-, der betales sammen med din tilmelding til guideskolen. Du skal ikke betale for administration m.m., det dækker Service & Co.

Hvordan tilmelder jeg mig guideuddannelse med ECTS?

Før du tilmelder dig guideuddannelsen, skal du tage stilling til, om du ønsker at opkvalificere din uddannelse med ECTS point. Hvis du ønsker dette, vælger du guideuddannelse med ECTS i tilmeldingen.